มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (泰國道德善堂) ภาษาจีนกลาง

มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (泰國道德善堂) ภาษาจีนกลาง สาธารณะ

สํานักข่าวไทย TNAMC

5 เดือน
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (เต้า เต็ก เซียง ตึ้ง) เป็นองค์กรการกุศลที่สืบทอดจากฌาปนกิจสงเคราะห์สะพานเหลือง เป็นองค์กรเล็กๆ ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2491 เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์แห่งกุศลเจตนาที่ยิ่งใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น เก็บศพผู้ไม่มีญาติ แจกยารักษาโรค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา ก่อตั้งและบุกเบิกโดยกลุ่มพ่อค้าคหบดีทั้ง 8 มีรายนาม ดังนี้
1. คุณเถ่าเซ่ง แซ่ลิ้ม
2. คุณอุเทน เตชะไพบูลย์
3. คุณเตียง แซ่แต้ (คุณพ่อของ ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์)
4. คุณลิ้มคุณ แซ่อึ้ง (คุณพ่อของ ดร.ทรงสิน คุณัตถานนท์)
5. คุณตั้ง กิมจั๊ว
6. คุณบักเพ้ง เเซ่เฮง
7. คุณโล้ยช้วง แซ่จึง (คุณพ่อของคุณสรรเสริญ จุฬางกูร)
8. คุณเป้งลิ้ม แซ่โค้ว
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2492 ทางมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ ได้ขออนุญาตจดทะเบียนขึ้นเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมาย มีเงินทุนจดทะเบียน 120,000 บาท ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์ ซ.3 หลังสถานีกองดับเพลิงสะพานเหลือง ต่อมาทางคณะกรรมการจึงรวบรวมเงินจำนวนหนึ่งซื้อที่ดินซอยทรัพย์ ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ 145 ตารางวา ที่ตั้งปัจจุบัน
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ มีผู้ปฏิบัติงานในฐานะประธานและผู้บริหารมาเเล้วจนถึงปัจจุบัน จำนวน 10 รุ่น ต่างอุทิศตนเพื่อสังคม มีรายนาม ดังนี้
ประธานคนที่ 1 คุณ ก้วงกุย แซ่จิว (พ.ศ. 2491 - 2500)
ประธานคนที่ 2 คุณ เคี่ยวใช้ แซ่ลิ้ม (พ.ศ. 2501 - 2521)
ประธานคนที่ 3 คุณ ชาญ คุณณะรักษ์ไทย (พ.ศ. 2522)
ประธานคนที่ 4 คุณ เซียม แซ่ตั้ง (พ.ศ.2523)
ประธานคนที่ 5 คุณ จิ้งเล้ง แซ่เบ๊ (พ.ศ.2524)
ประธานคนที่ 6 ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ (พ.ศ.2525 - 2539)
ประธานคนที่ 7 คุณ สมชัย ประเสริฐถาวร (พ.ศ.2540 - 2547)
ประธานคนที่ 8 คุณ เขียน ไชยศุภรากุล (พ.ศ.2548 - 2551)
ประธานคนที่ 9 คุณ เดชา คุปต์ถาวรฤกษ์ (พ.ศ.2552 - 2555)
ประธานคนที่ 10 คุณ จิ้ง พิพัฒน์เวช (พ.ศ.2556 - 2562) ปัจจุบัน
จวบจนสมัยของการดำเนินงานโดย คุณจิ้ง พิพัฒน์เวช ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ตั้งเเต่ พ.ศ.2556 เป็นสมัยแรก จนสมัยที่ 4 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2562 โดยมุ่งมั่นให้คนรุ่นหลังสืบสานเจตนารมณ์ ผลักดันสืบทอดนโยบายของมูลนิธิฯ ที่คงยืนหยัดช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ด้วยความอดทนและเสียสละให้บรรลุเป้าหมายและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการตอบเเทนคุณแผ่นดิน พัฒนาให้สังคมเจริญก้าวหน้า จึงระดมทุนเพื่อการกุศลและเป็นสะพานบุญให้แก่ประชาชนที่สนใจ
ช่วงแรกของโครงการช่วยเหลือสังคม คือ การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน สร้างโรงอาหาร พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านการศึกษาให้ดีขึ้น รวมถึงจัดงานทิ้งกระจาด งานบุญประจำปีเพื่อแบ่งปันสิ่งของให้แก่คนยากไร้
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สุสานมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (สุสานเต่าเต็ก) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครปฐมไม่ถึง 10 กิโลเมตรที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 54 ไร่ เป็นฌาปนกิจสถานของชาวจีน และมีพื้นที่สำหรับฝังศพไร้ญาติ ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ
เอกลักษณ์โดดเด่นคือ มีสระบัวขนาดใหญ่ ตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าช่วยให้ลูกหลานที่มาไหว้บรรพบุรุษอยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีโชคลาภตลอดทั้งปี มีศาลเจ้าแป๊ะกง ตั้งตระหง่านให้คนมาไหว้ก่อนเข้าพื้นที่ โดยสร้างศาล ทาสีใหม่ทั้งหลัง ปรับปรุงห้องน้ำ และปรับถนนทางเข้าพื้นที่
ปี 2558 จึงริเริ่มโครงการมอบเครื่องมือการเเพทย์ให้สถานพยาบาลที่ขาดแคลน เน้นสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการใช้เครื่องมืออย่างเร่งด่วน มุ่งหวังต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิต ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ,โรงพยาบาลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งเครื่องกระตุกหัวใจเคลื่อนที่, วีลเเชร์,​ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ, เครื่องช่วยหายใจ นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังเปิดให้บริการ “คลินิกเวชกรรม มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์” แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะวันอังคาร และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา
ร่วมสร้างพลังแห่งความดีและความเสียสละผ่านการสมทบทุนมอบเครื่องมือแพทย์ เพื่อสะสมเสบียงทานและเป็นสะพานบุญเชื่อมไปยังผู้ให้และผู้รับด้วยความอิ่มเอมใจ
เป็นเวลา 72 ปีที่มูลนิธิฯ มุ่งช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน เงินทุกบาทที่บริจาคเข้ามูลนิธิฯ ย้อนคืนสู่สังคมเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน รอยยิ้มของคนไข้และเจ้าหน้าที่ถือป็นรางวัลแห่งความทุ่มเทที่ช่วยผลักดันให้ทางมูลนิธิฯ ยืนหยัดตอบแทนสังคมต่อไป

ร่วมสมทบทุนชื่อบัญชี “มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์” เลขบัญชี 018-1-16955-9 ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลบางนา
-----------------------
✮ชมวิดีโอรอบทิศทาง 360VR ► http://bit.ly/tna360vr
✮สมัครรับข้อมูลฟรี! Subscribe ► https://www.youtube.com/tnamcot
✮ชมทุกตอน "ชัวร์ก่อนแชร์" ►https://goo.gl/zmgfeG
✮ข่าวดังข้ามเวลา ► https://goo.gl/rKcCQq
✮สกู๊ปพิเศษ ► https://goo.gl/Yw0ZIw
✮เห็นแล้วอึ้ง ► https://goo.gl/zFvXUA
✮เกษตรทำเงิน ► https://goo.gl/zF5aWu
✮เกษตรสร้างชาติ ► https://goo.gl/iSr814
✮ภาพมุมมองใหม่ | ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ► https://goo.gl/Z9DVHZ

------------------------------------
ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT HD หมายเลข 30 | Thai News Agency MCOT
► เว็บ http://www.tnamcot.com
► เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/tnamcot
► แอดไลน์ (LINE) @TNAMCOT หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40tnamcot
► ทวิตเตอร์ https://www.twitter.com/tnamcot
► อินสตาแกรม https://instagram.com/tnamcot
► ยูทูบ https://www.youtube.com/tnamcot
► ชมข่าวย้อนหลัง https://www.youtube.com/tnamcot
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ