นมสดดอทคอม

ดูตัวอย่าง

English in a Minute: Wake-Up Call
English in a Minute: Wake-Up Call
English in a Minute: Don't Hold Your Breath
English in a Minute: Don't Hold Your Breath
English in a Minute: Burning Bridges
English in a Minute: Burning Bridges
English in a Minute: Bucket List
English in a Minute: Bucket List
English in a Minute: Turn the Tables
English in a Minute: Turn the Tables
English in a Minute: By the Skin of My Teeth
English in a Minute: By the Skin of My Teeth
VOA Learning English
Learn American English and much more with captioned news reports that are read at a slower speed

ดูตัวอย่าง

VOA60: May 30, 2019
VOA60: May 30, 2019
News Words: Extradite
News Words: Extradite
VOA60: May 29, 2019
VOA60: May 29, 2019
VOA60: May 28, 2019
VOA60: May 28, 2019
English in a Minute: Call Shotgun
English in a Minute: Call Shotgun
VOA60: May 23, 2019
VOA60: May 23, 2019
Oxford Online English
Oxford Online English is an online English school offering premium-quality online English lessons to suit your needs. We also make free English lessons every week, and you can see our free English video lessons here. Check out our site to see more of our free English lessons or to find out more about our online English classes: http://www.oxfordonlineenglish.com. You can also follow us on Facebook to keep up to date with all our free lessons and news: http://www.facebook.com/oxfordonlineenglish

ดูตัวอย่าง

4 Steps to English Success - Improve Your Motivation to Study English
4 Steps to English Success - Improve Your Motivation to Study English
Talking About Smartphones in English - Spoken English Lesson
Talking About Smartphones in English - Spoken English Lesson
IELTS Writing - Improve Your Grammar Score
IELTS Writing - Improve Your Grammar Score
Elision Pronunciation - How to Understand Fast English Speakers
Elision Pronunciation - How to Understand Fast English Speakers
How to Compliment Someone in English - Spoken English Lesson
How to Compliment Someone in English - Spoken English Lesson
IELTS Writing - Using Linking Words and Phrases to Improve Your Score
IELTS Writing - Using Linking Words and Phrases to Improve Your Score
BBC Learning English
Learn how to speak English with the BBC. Every day we have a new video to help you learn the English language. We also produce regular extra videos across the week so come back every day to see whats new. MONDAY: Exam Skills - top tips for studying and preparing for an exam TUESDAY: News Review – discover the language used to explain the news WEDNESDAY: Pronunciation in the News - pronounce words from the news like a native speaker WEDNESDAY: LingoHack - vocabulary from the most recent BBC news reports THURSDAY: The Teachers Room - ELT tips for teachers FRIDAY: Learners Questions - we answer your frequently asked questions We like receiving and reading your comments - please use English when you comment. For more videos and content that will help you learn English, visit our website: http://www.bbclearningenglish.com

ดูตัวอย่าง

Vampire shoppers - 6 Minute English
Vampire shoppers - 6 Minute English
The 2019 Cricket World Cup - Lingohack
The 2019 Cricket World Cup - Lingohack
Clever clogs: What does it mean? - The English We Speak
Clever clogs: What does it mean? - The English We Speak
Everest Deaths: The Crowded Mountain - News Review
Everest Deaths: The Crowded Mountain - News Review
5 ways to say goodbye like a Brit: How to say goodbye in English - English In A Minute
5 ways to say goodbye like a Brit: How to say goodbye in English - English In A Minute
What does 'approach' mean? - Learners' Questions
What does 'approach' mean? - Learners' Questions
Daily English Conversation
Daily English Conversation is a free Channel for English learners. We study how to learn English speaking easily. Youll also see lessons for English speaking pratice, tenses in English grammar with examples. You will find free English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. ☞ Thanks for watching! ☞ Please share and like if you enjoyed the video :) thanks so much ♥

ดูตัวอย่าง

Practice Improve Listening English Online & Free - Practice Listening in English Everyday
Practice Improve Listening English Online & Free - Practice Listening in English Everyday
Easy Learning English Conversation Practice - Listening English Lessons with Native English Speakers
Easy Learning English Conversation Practice - Listening English Lessons with Native English Speakers
English Listening Level 1 - Lesson 15 - Halloween Night
English Listening Level 1 - Lesson 15 - Halloween Night
English Listening Level 1 - Lesson 20 - Working Outside
English Listening Level 1 - Lesson 20 - Working Outside
English Listening Level 1 - Lesson 3 - My Flower Garden
English Listening Level 1 - Lesson 3 - My Flower Garden
English Listening Level 1 - Lesson 12 - Cleaning Up Leaves
English Listening Level 1 - Lesson 12 - Cleaning Up Leaves
Kendras Language School
Do you want to become able to speak foreign languages fluently? If so, try reading aloud along with the video and audio! If you repeatedly practice, the phrases and vocabulary you have remembered will begin coming out of your mouth naturally.

ดูตัวอย่าง

Práctica de diálogos en inglés muy cortos para principiantes
Práctica de diálogos en inglés muy cortos para principiantes
Медленная и простая корейская разговорная практика — для начинающих
Медленная и простая корейская разговорная практика — для начинающих
為初學者設計的簡明英語對話練習(简体/繁體字幕)
為初學者設計的簡明英語對話練習(简体/繁體字幕)
1000 Basic & Useful Arabic Phrases for Conversation
1000 Basic & Useful Arabic Phrases for Conversation
기초 영어 듣기 레슨 - 영어 듣기 실력을 기르세요
기초 영어 듣기 레슨 - 영어 듣기 실력을 기르세요
Short and Useful Italian Phrases for Conversation
Short and Useful Italian Phrases for Conversation
Learn English with EnglishClass101.com
Learn English with EnglishClass101.com - The Fastest, Easiest and Most Fun Way to Learn English Start speaking English in minutes with Audio and Video lessons. EnglishClass101.com is an online English language learning website. With us youll learn to speak, read, and write English. Youll have fun learning with listeners around the world. Get ready to "wow" your friends, family, teachers and colleagues with the English youll learn with us! See higher quality videos and with your FREE Lifetime Account at EnglishClass101.com. Want to stay informed? Click "Subscribe" in the red box above and get notifications when a new video is added.

ดูตัวอย่าง

Want to Learn English Anywhere, Anytime on Your Mobile and For FREE?
Want to Learn English Anywhere, Anytime on Your Mobile and For FREE?
READ - Basic Verbs - Learn English Grammar
READ - Basic Verbs - Learn English Grammar
Giving Advice in English - Should / Shouldn't - English Grammar for Beginners
Giving Advice in English - Should / Shouldn't - English Grammar for Beginners
Learn English While Sleeping 8 Hours - Must Know Sleeping Home Interior Phrases
Learn English While Sleeping 8 Hours - Must Know Sleeping Home Interior Phrases
FREE English Gifts of June2019
FREE English Gifts of June2019
WHAT or THAT? Relative Pronouns - Basic English Grammara
WHAT or THAT? Relative Pronouns - Basic English Grammara
Learn English with Emma [engVid]
Hi, my name is Emma, and Im going to teach you English! Learning a different language can be hard, but it can also be a fun and rewarding experience. I am TESOL-certified and have taught students from various backgrounds, ages, and levels. From immigrants to international students, private lessons to classrooms, my experiences have been varied and have allowed me to gain insight into the challenges that ESL students face. Teaching is one of those great professions that allow you to be forever learning. While I teach students both French and English, they teach me about their cultures, their lives, and other ways to see the world. It is a privilege to teach and I am thankful for all of my students over the years who have shared their stories, interests, and dreams with me.

ดูตัวอย่าง

How to use SO & NEITHER in English: "So do I", "Neither am I"...
How to use SO & NEITHER in English: "So do I", "Neither am I"...
English Pronunciation Practice: CONSONANT CLUSTERS
English Pronunciation Practice: CONSONANT CLUSTERS
How to use sequencers in English: FIRST, THEN, NEXT, AFTER THAT, FINALLY
How to use sequencers in English: FIRST, THEN, NEXT, AFTER THAT, FINALLY
Using PASSIVE in English to avoid responsibility
Using PASSIVE in English to avoid responsibility
Speak English Naturally with WOULD contractions: I'D, YOU'D, HE'D...
Speak English Naturally with WOULD contractions: I'D, YOU'D, HE'D...
12 Phrasal Verbs about CLOTHES: dress up, try on, take off...
12 Phrasal Verbs about CLOTHES: dress up, try on, take off...
Chris คิด

ดูตัวอย่าง

SS19 - barely แทบไม่ - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS19 - barely แทบไม่ - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS18 - at the same time ในขณะเดียวกัน- โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS18 - at the same time ในขณะเดียวกัน- โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS17 - at least อย่างน้อย - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS17 - at least อย่างน้อย - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS16 - at  time ทีละ - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS16 - at time ทีละ - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS15 - (not)...at all ไม่...เลย - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS15 - (not)...at all ไม่...เลย - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS13 - as much as เท่ากับ / มากถึง - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS13 - as much as เท่ากับ / มากถึง - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
Adam Bradshaw
ช่องนี้มีไว้สำหรับคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษแบบภาษาพูดที่เจ้าของภาษาใช้กันในชีวิตประจำวัน สอนโดยอาจารย์อดัมซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่พูดไทยได้คล่องจึงสอนเข้าใจง่ายที่สุด Website: http://www.ajarnadam.tv/ Facebook: https://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw/ Twitter: https://twitter.com/AjarnAdam Instagram: https://www.instagram.com/ajarnadam/

ดูตัวอย่าง

เทียบโทษข่มขืนนานาชาติ ซาอุฯถูกตัดหัวต่อหน้าสาธารณชน อัฟกาฯจับยิ
เทียบโทษข่มขืนนานาชาติ ซาอุฯถูกตัดหัวต่อหน้าสาธารณชน อัฟกาฯจับยิ
เปิดผลวิจัยสาวโสด vs ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ใครมีความสุขมากกว่ากัน
เปิดผลวิจัยสาวโสด vs ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ใครมีความสุขมากกว่ากัน
ติดเกมเท่ากับป่วยเหรอ ???
ติดเกมเท่ากับป่วยเหรอ ???
Fuel ออกเสียงว่าอย่างไรกันแน่ ???
Fuel ออกเสียงว่าอย่างไรกันแน่ ???
ผันแปร ขึ้นๆ ลงๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร? ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท
ผันแปร ขึ้นๆ ลงๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร? ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท
ญี่ปุ่นเจอวิกฤษหอยเชอร์รี่ คนไทยคอมเมนต์สุดฮา เปิดใจให้ตำป่าแล้ว
ญี่ปุ่นเจอวิกฤษหอยเชอร์รี่ คนไทยคอมเมนต์สุดฮา เปิดใจให้ตำป่าแล้ว
Cherry E Bright
Learn English with Teacher Cherry ภาษาอังกฤษง่ายๆ ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ดูตัวอย่าง

เรียนอังกฤษแซ่บๆ ครูเชอรี่เล่าให้ฟังอย่างเผ็ชๆ ละเอียดยิบพริก10เม็
เรียนอังกฤษแซ่บๆ ครูเชอรี่เล่าให้ฟังอย่างเผ็ชๆ ละเอียดยิบพริก10เม็
ฝึกภาษาอังกฤษตอบคำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ที่สนามบิน How to answer Immigration questions
ฝึกภาษาอังกฤษตอบคำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ที่สนามบิน How to answer Immigration questions
เคล็ดลับท่องศัพท์ภาษาอังกฤษให้จำได้ไม่มีวันลืม
เคล็ดลับท่องศัพท์ภาษาอังกฤษให้จำได้ไม่มีวันลืม
50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย
50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
ศัพท์อังกฤษ 200 คำที่ใช้จริงบ่อยที่สุด รู้ยัง?
ศัพท์อังกฤษ 200 คำที่ใช้จริงบ่อยที่สุด รู้ยัง?
KidsOnCloud
KidsOnCloud เป็นช่องสำหรับเด็กเล็ก ที่สร้างขึ้นโดยทีมงานที่ผลิตงานสำหรับเด็ก มายาวนาน ที่ผ่านมาผู้ชมอาจเคยพบงาน ในรูปแบบVCDและDVDหรือรายการโทรทัศน์ แต่ในวันนี้หลังจากเห็นคนอื่นนำงานของเรา มาเผยแพร่ ใน YouTube เป็นเวลานาน เราก็ได้ตัดสินใจนำงานของเรามาเผยแพร่ ด้วยตัวเอง ถ้าผลตอบรับเป็นไปด้วยดี ก็จะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตงานใหม่ๆ ต่อไป Top nursery rhyme youtube channel in Thailand. New videos every week! Subscribe for more kid songs and fun videos. Suit for kids and families.

ดูตัวอย่าง

If You're Happy and You Know It | Nursery Rhyme | หากว่าเรากำลังสบาย | ภาษาอังกฤษ by KidsOnCloud
If You're Happy and You Know It | Nursery Rhyme | หากว่าเรากำลังสบาย | ภาษาอังกฤษ by KidsOnCloud
เพลงรำระบำชาวเกาะ ฉบับชวนลดพลาสติก by KidsOnCloud
เพลงรำระบำชาวเกาะ ฉบับชวนลดพลาสติก by KidsOnCloud
เพลงรำระบำชาวเกาะ เวอร์ชั่น เงือกน้อยพาเต้น lyrics video by Kidsoncloud
เพลงรำระบำชาวเกาะ เวอร์ชั่น เงือกน้อยพาเต้น lyrics video by Kidsoncloud
เพื่อนสัตว์น่ารัก ตอน มอญซ่อนผ้า by KidsOnCloud
เพื่อนสัตว์น่ารัก ตอน มอญซ่อนผ้า by KidsOnCloud
Learn Colors with Unicorns / สนุกกับสีสัน ยูนิคอร์น by KidsOnCloud
Learn Colors with Unicorns / สนุกกับสีสัน ยูนิคอร์น by KidsOnCloud
เพลงกุ๊กกุ๊กไก่ Official Audio by KidsOnCloud
เพลงกุ๊กกุ๊กไก่ Official Audio by KidsOnCloud
Mahidol Kids
Mahidol Kids โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูตัวอย่าง

หน้ากากแฟนซีและหุ่นมือจากถุงเท้าเก่า | จิ๋วซ่านักประดิษฐ์ [by Mahidol Kids]
หน้ากากแฟนซีและหุ่นมือจากถุงเท้าเก่า | จิ๋วซ่านักประดิษฐ์ [by Mahidol Kids]
สายตาที่กว้างไกล | Bio O-YEAH! [by Mahidol Kids]
สายตาที่กว้างไกล | Bio O-YEAH! [by Mahidol Kids]
แก้วเก็บความเย็น | ฟิสิกส์สนุก [by Mahidol Kids]
แก้วเก็บความเย็น | ฟิสิกส์สนุก [by Mahidol Kids]
งูบอลไพธอน น่ากลัวหรือน่ารัก? | Animals Speak [by Mahidol Kids]
งูบอลไพธอน น่ากลัวหรือน่ารัก? | Animals Speak [by Mahidol Kids]
ลิงมาโมเสท ลิงโลกใหม่คืออะไร | Animals Speak [by Mahidol Kids]
ลิงมาโมเสท ลิงโลกใหม่คืออะไร | Animals Speak [by Mahidol Kids]
เครื่องออกกำลังกายและกระปุกออมสิน | จิ๋วซ่านักประดิษฐ์ [by Mahidol Kids]
เครื่องออกกำลังกายและกระปุกออมสิน | จิ๋วซ่านักประดิษฐ์ [by Mahidol Kids]
Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs
The best nursery rhyme videos for children on YouTube - stunning and colourful 3D animations in beautiful HD! New videos every Wednesday, plus new weekly compilations every Friday so make sure you subscribe so you dont miss out! (and press the "Bell" button to get notified!) Be sure to check out our other channels: LBB Junior! https://www.youtube.com/c/LBBJunior - like LBB but for older children! KiiYii https://www.youtube.com/c/KiiYiiEnglish - follow Kii and Yii in their space adventures whilst singing nursery rhymes! as well as our other language channels: Español: https://www.youtube.com/user/LittleBabyBumEspanol Deutsch: https://www.youtube.com/user/LittleBabyBumDeutsch Português: https://www.youtube.com/user/LittleBabyBumBrazil ру́сский: https://www.youtube.com/user/LittleBabyBumRussian Français: https://www.youtube.com/user/LittleBabyBumFrance 日本語: https://www.youtube.com/channel/UCHvkzO3I9Zk36L9zNFRosxg with more to come soon!

ดูตัวอย่าง

Do The Baby Dance + More Baby Songs and Nursery Rhymes | Little Baby Bum Live
Do The Baby Dance + More Baby Songs and Nursery Rhymes | Little Baby Bum Live
Buster Gets Sick Song - Little Baby Bum - Baby Songs | Nursery Rhymes and Kids Songs
Buster Gets Sick Song - Little Baby Bum - Baby Songs | Nursery Rhymes and Kids Songs
Johny Johny Yes Papa Song | Nursery Rhymes & Kids Songs! | Baby Songs | Little Baby Bum
Johny Johny Yes Papa Song | Nursery Rhymes & Kids Songs! | Baby Songs | Little Baby Bum
Three Little Kittens Song | Nursery Rhymes & Kids Songs! | Baby Songs | Little Baby Bum
Three Little Kittens Song | Nursery Rhymes & Kids Songs! | Baby Songs | Little Baby Bum
Taking Medicine Song!!! | Nursery Rhymes & Kids Songs! | Baby Songs | Little Baby Bum
Taking Medicine Song!!! | Nursery Rhymes & Kids Songs! | Baby Songs | Little Baby Bum
Accidents Happen Song | Nursery Rhymes and Kids Songs | Baby Songs | Little Baby Bum
Accidents Happen Song | Nursery Rhymes and Kids Songs | Baby Songs | Little Baby Bum
Super Simple Songs - Kids Songs
Kids songs, nursery rhymes, and more! Learn and explore through song and movement with Super Simple Songs! Our team of educators has created some of the most popular childrens songs on YouTube to get up, move, and sing along with! Get ready for a musical adventure in rhyme!

ดูตัวอย่าง

Open Shut Them #3 | featuring Baby Shark | Super Simple Songs
Open Shut Them #3 | featuring Baby Shark | Super Simple Songs
Sitting On The Potty | Toilet Training Song | Super Simple Songs
Sitting On The Potty | Toilet Training Song | Super Simple Songs
Where Is Baby? | Kids Songs | Super Simple Songs
Where Is Baby? | Kids Songs | Super Simple Songs
The More We Get Together | Kids Songs | Super Simple Songs
The More We Get Together | Kids Songs | Super Simple Songs
Peekaboo, I Love You | Kids Songs | Super Simple Songs
Peekaboo, I Love You | Kids Songs | Super Simple Songs
The Jellyfish | Kids Songs | Super Simple Songs
The Jellyfish | Kids Songs | Super Simple Songs
สํานักข่าวไทย TNAMC
สำนักข่าวไทย อสมท | Thai News Agency MCOT Pcl. www.tnamcot.com

ดูตัวอย่าง

ผู้ว่าฯ โคราช สั่งปิดโรงแรมทุกประเภท สกัดโควิด-19
ผู้ว่าฯ โคราช สั่งปิดโรงแรมทุกประเภท สกัดโควิด-19
พนักงานเสิร์ฟโดดตึกดับ ไม่ได้ติดโควิด-19
พนักงานเสิร์ฟโดดตึกดับ ไม่ได้ติดโควิด-19
อบจ.กระบี่พ่นยาฆ่าเชื้อรอบบ้านผู้ป่วยโควิด-19
อบจ.กระบี่พ่นยาฆ่าเชื้อรอบบ้านผู้ป่วยโควิด-19
กาชาดเตรียมจัดส่งหน้ากากผ้าให้ประชาชน 10 ล้านชิ้น
กาชาดเตรียมจัดส่งหน้ากากผ้าให้ประชาชน 10 ล้านชิ้น
ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : วิธีฆ่าเชื้อเพื่อนำหน้ากากกลับมาใช้ซ้ำ
ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : วิธีฆ่าเชื้อเพื่อนำหน้ากากกลับมาใช้ซ้ำ
ข่าวเที่ยง (ในประเทศ) ช่วงที่ 3 วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
ข่าวเที่ยง (ในประเทศ) ช่วงที่ 3 วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
ฐานเศรษฐกิจ
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด

ดูตัวอย่าง

สรุปมาตรการเยียวยา COVID-19 ระยะที่ 3 สัมภาษณ์พิเศษ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมน
สรุปมาตรการเยียวยา COVID-19 ระยะที่ 3 สัมภาษณ์พิเศษ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมน
ตอบทุกปม เงินเยียวยา 5,000 บาท
ตอบทุกปม เงินเยียวยา 5,000 บาท
พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เอาไปใช้อะไร  08/04/63 – NEWSROOM ห้องข่าวเศรษฐกิจ
พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เอาไปใช้อะไร 08/04/63 – NEWSROOM ห้องข่าวเศรษฐกิจ
กลุ่มที่ตกค้างจาก 5,000 บาท ได้อะไร - NEWSROOM ห้องข่าวเศรษฐกิจ 08/04/63
กลุ่มที่ตกค้างจาก 5,000 บาท ได้อะไร - NEWSROOM ห้องข่าวเศรษฐกิจ 08/04/63
ผู้ประกอบการ-คนตกงาน ช่วยอย่างไร - NEWSROOM ห้องข่าวเศรษฐกิจ 08/04/63
ผู้ประกอบการ-คนตกงาน ช่วยอย่างไร - NEWSROOM ห้องข่าวเศรษฐกิจ 08/04/63
มั่นใจเยียวยาเศรษฐกิจแค่ไหน - NEWSROOM ห้องข่าวเศรษฐกิจ 08/04/63
มั่นใจเยียวยาเศรษฐกิจแค่ไหน - NEWSROOM ห้องข่าวเศรษฐกิจ 08/04/63
TNN ช่อง16
TNN ช่อง 16 หรือ Thai News Network สถานีข่าวโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง ตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง

ดูตัวอย่าง

รายแรก ศาลสั่งปรับ 2,000 "ไม่สวมหน้ากาก" ออกจากบ้าน l TNNข่าวเช้า l 10-04-2020
รายแรก ศาลสั่งปรับ 2,000 "ไม่สวมหน้ากาก" ออกจากบ้าน l TNNข่าวเช้า l 10-04-2020
LIVE : รายการ ย่อโลกเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 10 เม.ย.2563
LIVE : รายการ ย่อโลกเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 10 เม.ย.2563
Live รายการ "เศรษฐกิจ Insight" วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
Live รายการ "เศรษฐกิจ Insight" วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
พบตำรวจแล้ว "สาวโพสต์ 5,000" เศษเงินหลังตู้เย็น l TNNข่าวเช้า l 10-04-2020
พบตำรวจแล้ว "สาวโพสต์ 5,000" เศษเงินหลังตู้เย็น l TNNข่าวเช้า l 10-04-2020
แคนาดาขยายโครงการอุดหนุนค่าจ้าง หลังคนตกงานทะลุ 4.2 ล้านคน I ย่อโลกเศ
แคนาดาขยายโครงการอุดหนุนค่าจ้าง หลังคนตกงานทะลุ 4.2 ล้านคน I ย่อโลกเศ
TNN ข่าวเช้า 10 เมษายน 2563 เวลา 05.30-08.00น.
TNN ข่าวเช้า 10 เมษายน 2563 เวลา 05.30-08.00น.
ข่าวช่อง 8

ดูตัวอย่าง

หลายพื้นที่มีอากาศร้อนรุนแรง | รู้ฟ้ารู้ฝน 10 เม.ย. 63 | ข่าวช่อง 8 |
หลายพื้นที่มีอากาศร้อนรุนแรง | รู้ฟ้ารู้ฝน 10 เม.ย. 63 | ข่าวช่อง 8 |
"นพ.ทวีศิลป์" ร้องเพลงให้กำลังใจหมอ-พยาบาล | คุยข่าวเช้ารุ่งอรุณ 10
"นพ.ทวีศิลป์" ร้องเพลงให้กำลังใจหมอ-พยาบาล | คุยข่าวเช้ารุ่งอรุณ 10
LIVE!! รายการ #คุยข่าวเช้าช่อง8 วันที่ 10 เมษายน 2563 (ช่วงที่2)
LIVE!! รายการ #คุยข่าวเช้าช่อง8 วันที่ 10 เมษายน 2563 (ช่วงที่2)
LIVE!! รายการ #คุยข่าวเช้ารุ่งอรุณ วันที่ 10 เมษายน 2563 (ช่วงที่1)
LIVE!! รายการ #คุยข่าวเช้ารุ่งอรุณ วันที่ 10 เมษายน 2563 (ช่วงที่1)
แม่ค้าทุเรียนแจกหน้ากากอนามัยสู้โควิด-19 | ข่าวช่อง 8
แม่ค้าทุเรียนแจกหน้ากากอนามัยสู้โควิด-19 | ข่าวช่อง 8
ข่าวดีชาวโคราช! ผู้ป่วยโควิด-19 หายเพิ่มอีก 4 คน | ข่าวช่อง 8
ข่าวดีชาวโคราช! ผู้ป่วยโควิด-19 หายเพิ่มอีก 4 คน | ข่าวช่อง 8
Thai PBS News
ติดตามข่าวและสถานการณ์ล่าสุดจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งมุ่งมั่นให้ข้อมูลข่าวสาร ที่เที่ยงตรง ฉับไว เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ พัฒนาปัญญาและสังคมไทย ไทยพีบีเอส ข่าวที่คุณวางใจ

ดูตัวอย่าง

เบื้องหลัง นายกฯ ตัดสินใจไม่ขยายเคอร์ฟิว! ลดเสี่ยงเจ็บยาว
เบื้องหลัง นายกฯ ตัดสินใจไม่ขยายเคอร์ฟิว! ลดเสี่ยงเจ็บยาว
สธ.ระบุให้ลดการไป รพ.กรณีไม่เร่งด่วน ลดการแพร่ระบาดเชื้อ  COVID-19
สธ.ระบุให้ลดการไป รพ.กรณีไม่เร่งด่วน ลดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19
ร้านแทบแตก! กทม.เตือนล่วงหน้า ก่อนเคอร์ฟิวเหล้าเบียร์ 10 วัน
ร้านแทบแตก! กทม.เตือนล่วงหน้า ก่อนเคอร์ฟิวเหล้าเบียร์ 10 วัน
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ออกจากห้องผู้ป่วยวิกฤต
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ออกจากห้องผู้ป่วยวิกฤต
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ลดราคา ลดภาระประชาชน
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ลดราคา ลดภาระประชาชน
จ.สมุทรสาคร จับส่งฟ้อง 5 คน ไม่ใส่หน้ากากฯ ออกจากบ้าน
จ.สมุทรสาคร จับส่งฟ้อง 5 คน ไม่ใส่หน้ากากฯ ออกจากบ้าน
NewsNBT THAILAND

ดูตัวอย่าง

ข่าวกีฬา นักกีฬาเรือพายเสียชีวิต ข่าวค่ำ วันที่ 9 เมษายน 2563 #NBT2HD
ข่าวกีฬา นักกีฬาเรือพายเสียชีวิต ข่าวค่ำ วันที่ 9 เมษายน 2563 #NBT2HD
9 จังหวัดสุดท้าย ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 #เรื่องดังหลังข่าว วั
9 จังหวัดสุดท้าย ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 #เรื่องดังหลังข่าว วั
ข่าวกีฬา รากหญ้ากีฬาไทย ข่าวค่ำ วันที่ 9 เมษายน 2563 #NBT2HD
ข่าวกีฬา รากหญ้ากีฬาไทย ข่าวค่ำ วันที่ 9 เมษายน 2563 #NBT2HD
เปิดรับสมัครพยาบาลดูแลผู้ป่วย"โควิด-19" ข่าวค่ำ วันที่ 9 เมษายน 2563 #NBT2
เปิดรับสมัครพยาบาลดูแลผู้ป่วย"โควิด-19" ข่าวค่ำ วันที่ 9 เมษายน 2563 #NBT2
รายงานพิเศษ "มาตรการดูแล นายจ้าง-ลูกจ้างในระบบประกันสังคม" ข่าวค
รายงานพิเศษ "มาตรการดูแล นายจ้าง-ลูกจ้างในระบบประกันสังคม" ข่าวค
ขอคนไทยในต่างแดนชะลอการเดินทางกลับประเทศ ข่าวค่ำ วันที่ 9 เมษายน 2563 #N
ขอคนไทยในต่างแดนชะลอการเดินทางกลับประเทศ ข่าวค่ำ วันที่ 9 เมษายน 2563 #N
ข่าวช่อง5 -Tv5hd1
ทีมงาน ข่าวช่อง5-Tv5hd1 มุ่งมั่น ผลิตข่าว เพื่อสังคม โดย สร้างสรรค์ ถูกต้อง เป็นกลาง และสร้างสรรค์

ดูตัวอย่าง

สิทธิบัตรทอง กับการรักษาโควิด-19 ในฮาร์ดคอข่าว 09-04-63 เบรก 3
สิทธิบัตรทอง กับการรักษาโควิด-19 ในฮาร์ดคอข่าว 09-04-63 เบรก 3
สิทธิบัตรทอง กับการรักษาโควิด-19 ในฮาร์ดคอข่าว 09-04-63 เบรก 1
สิทธิบัตรทอง กับการรักษาโควิด-19 ในฮาร์ดคอข่าว 09-04-63 เบรก 1
สิทธิบัตรทอง กับการรักษาโควิด-19 ในฮาร์ดคอข่าว 09-04-63 เบรก 2
สิทธิบัตรทอง กับการรักษาโควิด-19 ในฮาร์ดคอข่าว 09-04-63 เบรก 2
มาตรการทางการเงิน กับการสู้วิกฤตโควิด-19 ในฮาร์ดคอข่าว 08-04-63 เบรก 1
มาตรการทางการเงิน กับการสู้วิกฤตโควิด-19 ในฮาร์ดคอข่าว 08-04-63 เบรก 1
มาตรการทางการเงิน กับการสู้วิกฤตโควิด-19 ในฮาร์ดคอข่าว 08-04-63 เบรก 2
มาตรการทางการเงิน กับการสู้วิกฤตโควิด-19 ในฮาร์ดคอข่าว 08-04-63 เบรก 2
มาตรการทางการเงิน กับการสู้วิกฤตโควิด-19 ในฮาร์ดคอข่าว 08-04-63 เบรก 3
มาตรการทางการเงิน กับการสู้วิกฤตโควิด-19 ในฮาร์ดคอข่าว 08-04-63 เบรก 3
เรื่องเล่าเช้าน
ติดตามความเคลื่อนไหวก่อนใคร...ได้ที่นี่ เรื่องเล่าเช้านี้.com http://morning-news.bectero.com/ เรื่องเล่าเช้านี้ [ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-08.00น. ] ผู้ดำเนินรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ : พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ / เอกราช เก่งทุกทาง / ภาษิต อภิญญาวาท / เมจกา สุพิชญางกูร /ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ / อดัม แบรดชอว์ พร้อมผู้ดำเนินรายการมากฝีมือ หลากเรื่องราวเล่าขาน สารพันข่าวสารข้อมูลใหม่รับอรุณ ดั่งมื้อเช้าที่คุณขาดไม่ได้ ในเรื่องเล่าเช้านี้ เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ [ออกอากาศ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.30 - 12.20 น.]

ดูตัวอย่าง

บุกห้องคาราโอเกะ จับนักพนันไทย-จีน-รัสเซีย ล้อมวงเล่นป๊อกเด้ง ไม่ส
บุกห้องคาราโอเกะ จับนักพนันไทย-จีน-รัสเซีย ล้อมวงเล่นป๊อกเด้ง ไม่ส
เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 10 เม.ย.63 ล็อคดาวน์พัทยาแตก-นายกฯไม่ขยายเวลาเคอร์
เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 10 เม.ย.63 ล็อคดาวน์พัทยาแตก-นายกฯไม่ขยายเวลาเคอร์
โจ๋สระบุรีนัดเพื่อนผ่านเฟซบุ๊ก เปิดรีสอร์ทจัดปาร์ตี้วันเกิดมั่วส
โจ๋สระบุรีนัดเพื่อนผ่านเฟซบุ๊ก เปิดรีสอร์ทจัดปาร์ตี้วันเกิดมั่วส
ศาลตัดสินลงโทษ 122 นักพนัน-เจ้าของบ่อนไฮโลเมืองนนท์ ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ศาลตัดสินลงโทษ 122 นักพนัน-เจ้าของบ่อนไฮโลเมืองนนท์ ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
นายกฯยันไม่ขยายเวลาเคอร์ฟิว บังคับเวลาเดิม 4 ทุ่ม-ตี 4
นายกฯยันไม่ขยายเวลาเคอร์ฟิว บังคับเวลาเดิม 4 ทุ่ม-ตี 4
กระบะซุกไอซ์ซิ่งแหกด่าน ย่านสายไหม ตามจับได้ 1 ตร.ไล่ล่าเจ็บ 1
กระบะซุกไอซ์ซิ่งแหกด่าน ย่านสายไหม ตามจับได้ 1 ตร.ไล่ล่าเจ็บ 1