แถลงผลการประเมิน PISA 2018 ข่าวค่ำ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 #NBT2HD

แถลงผลการประเมิน PISA 2018 ข่าวค่ำ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 #NBT2HD สาธารณะ

NewsNBT THAILAND

1 สัปดาห์
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
การพัฒนาการศึกษา ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐาสากล หรือ PISA ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ซึ่งเป็นการจัดทดสอบความสามารถในด้าน การรู้เรื่อง ใน 3 ด้าน คือ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน ของนักเรียนอายุ 15 ปี จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจัดทุก 3 ปี ครั้งล่าสุด คือปี 2018 ผลปรากฏว่าเด็กนักเรียนจากจีนและสิงคโปร์มีคะแนนสูงสุดทั้ง 3 ด้าน ส่วนเด็กไทยพบว่ามีคะแนนด้านการอ่านลดลง
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ