เตรียมตั้ง คกก.นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ข่าวเช้า วันที่ 3 ธันวาคม 25

เตรียมตั้ง คกก.นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ข่าวเช้า วันที่ 3 ธันวาคม 25 สาธารณะ

NewsNBT THAILAND

1 สัปดาห์
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
ส่วนแผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของประเทศเพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต ภาคเอกชน ก็เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันแนวทางการพัฒนาในเชิงรุก โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ภายใน 3 เดือนนี้
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ