ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนมแห่งใหม่ สวนจิตรลดา

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนมแห่งใหม่ สวนจิตรลดา สาธารณะ

เรื่องเล่าเช้าน

4 สัปดาห์
5 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต โดยมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เฝ้าฯ รับเสด็จศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 มีอายุการใช้งานนานกว่า 25ปี จึงทำให้เครื่องชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ได้มีการช่อมปรับปรุง และเปลี่ยนอะไหล่มาโดยตลอดโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จึงเห็นความจำเป็นที่จะปรับปรุงพัฒนาสายการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด อาชีพพระราชทาน สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโดย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้การสนับสนุนด้านการออกแบบแปลนอาคาร และการก่อสร้างศูนย์รวมนมใหม่ รวมทั้งเครื่องจักรในสายการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ใหม่ทั้งหมดโดยศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน และพัฒนาต่อยอดการผลิตระดับอุตสาหกรรมนมต่อไป โดยเน้นการเป็นโรงงานที่ไม่มุ่งเน้นการพาณิชย์ ซึ่งได้นำเทคโนโลยีการผลิตและระบบตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้การผลิตดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดกำลังการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 2, 000 ลิตรต่อชั่วโมงสามารถผลิตนมได้ 15,000 ลิตรต่อวันอันเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงอุตสาหกรรมอีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ด้วยเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม https://morning-news.bectero.com/royal/15-Oct-2019/153295

-------------------------
เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)15 ตุลาคม 2562
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : https://morning-news.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
Official LINE : @ruenglao
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ