ไทยครอบครองปืน สูงสุดในอาเซียน | ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย

ไทยครอบครองปืน สูงสุดในอาเซียน | ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย สาธารณะ

Thai PBS News

2 วัน
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
การสำรวจขององค์กร small arm survey พบไทยครอบครองอาวุธปืนอยู่ในอันดับ13 ของโลก อยู่ที่ราว 10.3 ล้านกระบอก โดยในคนไทย 100 คน พบว่า มีปืนครอบครอง 15 คน เป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดในอาเซียน
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ